Tazkiyyatun Nafs (Pensucian Jiwa)


Tazkiyyatun Nafs - Sa'id Hawwa [PDF 35 mb]

1 comment:

Anonymous said...

Bagi kaum muslimin yang ingin menenangkan hatinya serta mensucikan jiwanya hendaknya membaca buku IHYA' ULUMUDDIN, buku LA TAHZAN, buku HIDUP ADALAH SEOLAH-OLAH, buku TAZKIYAH NAFS dan buku lain yang berkiatn hati, agar negara kita aman, tentram dan damai, karena hati bangsanya tenang dan tentram. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah raga jangan kau berdusata, jagalah sikap jangan kau bermaksiat.